MT + UFF = Klær til utdanning, mat og medisiner

MT + UFF = Klær til utdanning, mat og medisiner

MediumTall inngår samarbeid med UFF

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Derfor har vi nå startet et samarbeid med UFF hvor vi gir alle feilproduksjoner, utgåtte modeller og ikke-salgbare returer til UFF. Gjennom UFF blir klærne til utdanning, mat og medisiner. Du kan lese mer om UFF nedenfor.

 

Hva skjer med tøyet?

UFF samler inn tøy som kan ombrukes. Det som ikke direkte kan brukes om igjen kan noen ganger repareres eller materialgjenvinnes. Den dårligste delen av tøyet blir i hovedsak energigjenvunnet.

 

Tøyet blir sendt til sorteringsanlegg, drevet av UFFs humanitære søsterorganisasjoner eller kommersielle aktører, i Øst-Europa. Her blir tøyet finsortert etter kvalitet og sesong og sendt videre ut i verden. Kun en liten del av tøyet selges i Norge.

 

Midlene som genereres gjennom innsamling og salg av det brukte tøyet, brukes til UFFs humanitære arbeid i Afrika og Asia. Takket være nordmenss giverglede kunne vi i 2018 bidra med 39 millioner kroner til 74 utviklingsprogrammer i Afrika og Asia. Programmene omfatter stort sett alle FNs 17 verdensmål om å avskaffe fattigdom, gjennom utdanning, bedre helse, likestilling, tilgang til rent vann, bruk av fornybar energi m.m. En stor del av midlene har gått til utdanning av barn og unge gjennom grunnskoler, fagskoler og lærerskoler.

 

I overkant av 21 millioner plagg ble ombrukt, nok til å dekke minimumsbehovet til 2,6 millioner mennesker. 

 

OMBRUK SPARER MILJØET

Gir du 1 kilo klær til UFF, sparer du miljøet for 5 kilo CO2. 93,7 % av alle klær som samles inn, går til ombruk og materialgjenvinning i 41 land over hele verden. i 2018 sparte vi miljøet for 47 402 tonn CO2.

 

UFF SKAPER ARBEIDSPLASSER

UFF sysselsetter totalt rundt 20 årsverk i Norge. Klærne fra Norge sysselsetter indirekte 220 årsverk gjennom sortering og salg i Øst-Europa. Gjennom UFFs søsterorganisasjoner i Afrika sysselsettes ca. 1.000 mennesker, og indirekte gjennom forhandlernettverk rundt 10.000 mennesker, hovedsakelig kvinner.